Výlet na BorečV Českém Středohoří je spousta zajímavých kopců. Mezi nejzajímavější jistě patří nevelký kopec Boreč. Není zajímavý jenom tím, že se na jeho nedaleký vrchol překvapivě obtížně hledá cesta ze stejnojmenné obce, ale zajímavý je především z geologického hlediska. Celý kopeček a nejspíš ještě široko hluboko kolem něj je protkán neprozkoumanou sítí průduchů a skulin, kterými proudí vzduch. Průduchy vyvěrají na povrch na četných místech Borče - těmi kolem vrcholku v zimě vychází výrazně ohřátý vlhký vzduch, což je za mrazů doprovázeno vývinem páry a zelenou vegetací kolem. Zimní vzduch je nasáván průduchy na úpatí Borče, ale cesta nasátého vzduchu rozhodně není zrovna přímočará. Četnými pokusy s obarvováním nasávaného vzduchu nebo jeho výrazným obohacením silně aromatickými látkami se jednoznačně potvrdilo, že nasávaný vzduch prochází velmi spletitou sítí podzemních chodbiček a průduchů. Nikdy se totiž nikomu nepodařilo vycházející vzduch ovlivnit obarvováním ani aromatizací toho nasávaného i když bylo použito výrazných koncentrací. V létě je tomu naopak - na vrcholku kopce je vzduch nasáván, aby ve spodní části Borče vycházel výrazně ochlazený. Znáte snad krásnější příklad přírodní klimatizace? Celý tento stručně popsaný jev dává tušit, že se zde jedná o mnohem složitější cestu cirkulujícího vzduchu, než popisují některé studie. Rozhodně se ale jedná o nevšední zajímavost, zahalenou lákavým tajemnem. Výlet na Boreč lze proto jen doporučit - nejlépe za silných mrazů, kdy si budete připadat trochu jako v pohádce "O dvanácti měsíčkách" - z třeskutých mrazů se náhle octnete v malém kousku přírodního jara. Kliknutím na náhled nebo komentář fotografie se Vám načte zvětšená fotografie, po kliknutí na zvětšeninu budete vráceni na tuto stránku.


 

Polární výpravo, vpřed! Jenže kudy ... ?

Studium místních podmínek

Pohled do nedalekého okolí

Konečně nalézáme naučnou stezku

       

Snímeček na památku

Dnes již naštěstí opuštěný kamenolom

Vzorně za sebou - ochranáři by nás v chráněném území jistě pochválili

Poněkud nečekaně prudké stoupání

       

Tomík se snaží o letecký vzestup ...

... a následuje letecký pád

Průzkum prvních výronů teplého vzduchu

A hele - ono je tu fakt teplo!

       

Dvě krásné slečny u dračí sluje

V teplé páře

Jaro uprostřed zimy

Krásně ojíněné okolí výronu teplého podzemního vzduchu

       

Nahlédnutí do jednoho z největších průduchů

Boreč zpovzdálí

   
       

Zpět na úvodní stranu